Hoe verloopt een faillissement in Nederland

Failliet:

Als de rekeningen zich opstapelen en de schulden  niet meer voldaan kunnen worden dan kan de rechter er aan te pas komen en je failliet verklaren.Op je bezittingen en eventuele inkomsten wordt dan beslag gelegd Dit met als doel zoveel mogelijk schuldeisers af te betalen. Zowel een privépersoon (eenmanszaak) als een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv) kan failliet gaan.Zo’n faillisement kan maanden tot zelfs vele jaren duren.

failliet

 

 

 

 

Faillisement aanvragen

Een faillisement kan aangevraagd worden door, niet alleen jezelf, maar ook door je schuldeisers.

Kort samengevat zijn er drie partijen die uw faillisement kunnen aanvragen.

 1. Jezelf, als je echt je schulden niet meer kan afbetalen, dan kun je dit bij de rechtbank aangeven. Dit kan redelijk eenvoudig oor een formulier in te vullen. Je hebt hier overigens geen advocaat bij nodig.
 2. de schuldeiser kunnen het ook doen. dit gaat ook via de rechtbank, maar dan wel via een advocaat.
 3. de derde partij is het openbaar ministerie. vooral als er een groot openbaar belang is of als er vluchtgevaar van de schuldenaar aan de orde is of als er er veel gedupeerden zijn.

Kan je zomaar failliet verklaard worden?

Nee, niet zomaar . Er moeten tenminste 2 schulden en 2 schuldeisers zijn. Door middel van een  gerechtelijk vonnis wordt een faillisement uitgesproken. De procedure voor de aanvraag verschilt per rechtbank.

Verweer en beroep bij een faillisement

Als je faillisement wordt aangevraagd door iemand anders dan jezelf zal de rechtbank je oproepen om te verschijnen. Je krijgt dan de kans om je te verweren tegen de faillisementsaanvraag. Denk aan bijvoorbeeld door aan te tonen dat je je schulden nog wel afbetaald. In dit stadium is het ook nog mogelijk om het faillisement om te zetten in een wettelijke schuldsanering, hierover later meer.

Na de faillisement verklaring heb je 8 dagen de tijd om hier tegen in beroep te gaan

Failliet verklaart en dan….

De benoeming van de curator en de rechter-commissaris

Als je failliet bent verklaart door de rechter benoemt hij in het vonnis gelijk een curator en een rechter commissaris.Waarom? De curator beheert de failliete boedel en probeert door de verkoop daar van zoveel mogelijk schulden af te betalen. Uiteraard na aftrek van zijn of haar eigen verdiensten. De rechter commissaris houdt op zijn beurt weer toezicht op de curator.

Bekendmaking faillissement

Als je failliet bent komt dat in de Staatscourant te staan en automatisch ook op www.officielebekendmakingen.nl. Hier worden ook het einde van het faillissement, de aankondiging van de vergadering van schuldeisers en de uitdelingslijst gepubliceerd. De rechtbank geeft faillissementen ook door aan het Handelsregister.

 

De curator, wat doet hij.

Op het moment dat je failliet bent verklaart, verlies je ook het beheer over je eigen vermogen en is de curator de enige persoon die nog namens uw bedrijf mag handelen.

Hij:

 1. maakt een lijst van uw bezittingen en schulden;
 2. gaat, wanneer nodig over tot verkoop van je vermogen en probeert op dee manier zoveel mogelijk schuldeisers te betalen;
 3. treft maatregelen om uw boedel in stand te houden, zodat er niets verdwijnt uit uw boedel;
 4. beheert alle administratieve zaken, het kasgeld en waardevolle zaken zoals sieraden of voorraden;
 5. opent alle correspondentie, zoals post, e-mail, etc.;
 6. beheert uw geld;
 7. bepaalt ook welk deel van het inkomen uit de boedel u zelf mag besteden om noodzakelijke uitgaven te doen;
 8. beëindigt indien nodig overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst;
 9. kan handelingen ongedaan maken die u voor de faillietverklaring heeft verricht, als daardoor schuldeisers minder kans op betaling hebben;
 10. rapporteert de gang van zaken aan de rechter-commissaris; deze houdt toezicht op de curator en het verloop van het faillissement.

Wat betekent dat voor jou

 • Je bezittingen en geldvorderingen worden in beslag genomen. Je mag niets zelfstandig doen met het vermogen dat in het faillissement valt. Je mag dus niets verkopen, schenken of verhuren, geen contracten sluiten, geen vorderingen betalen of innen, etc. Helemaal niets dus
 • Voor iedere handeling die financiële gevolgen heeft, moet je toestemming hebben van de curator.
 • Je moet de curator van alle informatie voorzien die nodig is. Als je de curator tegenwerkt kan hij dwangmaatregelen treffen.
 • Je mag ook niet naar een andere woonplaats of het buitenland verhuizen, behalve met goedkeuring van de rechter-commissaris.

Mocht het niet werken met de curator en je hebt klachten, dan kan je terecht bij de rechter-commissaris.

Waar moet je dan van leven tijdens het faillissement

Ook al ben je failliet, je hebt toch een inkomen nodig om van te leven. De volgende punten vallen niet dan ook niet onder het faillisement:

 1. zaken die bij de eerste levensbehoeften horen, zoals kleding, meubilair en andere eenvoudige huisraad;
 2. een minimum maandbedrag voor levensonderhoud;
 3. bedragen die je ontvangt om aan een wettelijke onderhoudsplicht te voldoen (bijvoorbeeld kinderbijslag);
 4. inkomsten (bijvoorbeeld salaris) die je tijdens het faillissement ontvangt, mag je vrij besteden tot een bedrag dat door de rechter-commissaris wordt bepaald.